Psychodiagnostisch Centrum-Xtra (PDC-X)

 

Onze diensten

Team-assessment bij vastgelopen trajecten 

Bij PDC-X kunt u terecht als het (zorg)team vastloopt in trajecten met cliënten waar de problematiek en vragen dusdanig complex zijn dat hulp van buitenaf gewenst is.

Middels teamassessment dat meestal bestaat uit verschillende gesprekken, teambijeenkomsten en/of aangevuld met rollenspellen en/of testdiagnostiek (invullen van vragenlijsten, desgewenst afname intelligentietest), schrijven wij een conclusie met daarin een sterkte-zwakte analyse van het team en advies. Wij werken op maat, snel en effectief. Voor verschillende onderzoeken staan verschillende tijdsinvesteringen. Bij aanvang informeren wij u daarover en maken wij duidelijke afspraken over de duur van het onderzoek van het begin tot het eind. Trajecten zijn altijd persoonlijk en op maat. Bij PDC-X kunt u eveneens terecht als de samenwerking binnen uw team, binnen de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven vastloopt vanwege verstoorde verhoudingen, (te) hoge werkdruk en/of hooglopende spanningen. Vanuit onze expertise zullen we op maat een plan maken. Door middel van teambijeenkomsten, interviews en gesprekken wordt een analyse gemaakt en een advies uitgebracht. 


Team-coaching 

Na een korte of uitgebreide team-assessment (zie boven), gaan een coach en vaktherapeut/systeemtherapeut/CGT therapeut samen met het team aan de slag middels deskundigheidsbevordering, vaardigheden oefenen in rollenspel, uitwerken van casuïstiek en oefeningen ter bevordering van de teamsamenwerking. Uit elke bijeenkomst komen leerpunten naar voren waar de teamleden individueel en als team de volgende weken mee aan de slag gaan. Er zijn regelmatig terugkom- en reflectiebijeenkomsten waarbij leerdoelen geëvalueerd en bijgesteld worden. Een team-coaching kan desgewenst samengaan met coaching van de staf (behandelaren) of directie/management, alsmede supervisie aan de teamleden. 

Onderwijs/training/deskundigheidsbevordering 
PDC-X biedt hoogwaardige trainingen voor professionals in de zorg of werkzaam binnen Justitie of het onderwijs. Zie voor meer informatie in het menu-trainingen.

Supervisie 

Supervisie, zowel individueel als in groepen, kan in overleg geboden worden op verschillende locaties in Nederland. De gemiddelde kosten van de supervisie bedragen (afhankelijk van de expertise en registraties van de supervisor) tussen de € 80,= en €120,= per sessie van drie kwartier. Voor groepen wordt een hoger tarief gerekend, afhankelijk van de grote van de groep.

Voor werkbegeleiding en coaching gelden dezelfde tarieven. Voor een supervisietraject voor de opleiding tot pro Justitia rapporteur en/of NRGD-registratie, gelden aparte afspraken volgens de richtlijnen van het NIFP. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met PDC-X door een email te sturen naar info@PDC-X.nl.