Psychodiagnostisch Centrum-Xtra (PDC-X)

 

Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PDC-X. U dient zich ervan bewust te zijn dat PDC-X niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
PDC-X respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PDC-X en niet openbaar gemaakt of zonder toestemming verstrekt aan derden.


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Zie verder ook ons document privacystatement (zie downloads)

Klachten: PDC-X doet er alles aan om u met het aangeboden onderwijs, de (team)trajecten, trainingen, coaching en supervisie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u hier ontevreden over bent. Een klacht kunt u schriftelijk indienen en mailen naar directie@PDC-X.nl. Op het evaluatieformulier dat u na afloop van een (supervisie)traject of cursus invult, kunt u zo nodig eveneens uw klacht aangeven en dit bespreken met de desbetreffende docent van PDC-X of met Anita van den Broek en/of Judith Yntema, directie PDC-X. Mocht u er daarna nog niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Polypartners, mw. Mechtild Rietveld. Te bereiken via klachten@polypartners.nl ter attentie van de klachtenfunctionaris. Zie ook formulier klachtenregeling op de website van PDC- 

Interne klachtenprocedure: Wanneer u op het evaluatieformulier of mondeling aangeeft ontevreden te zijn over een cursus of docent, dan kunt u dit zoals hierboven aangegeven schriftelijk indienen bij directie@PDC-X.nl . U zult binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw email met ingediende klacht ontvangen. Tevens zullen wij u binnen 3 weken na het indienen van uw klacht uitnodigen voor een gesprek waarin wij uw klacht zullen bespreken om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Klachten en de wijze van afhandeling volgens de interne klachtenprocedure worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard. Klachten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Externe klachtenprocedure:  de klachtenfunctionaris en klachtencommissie
Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot mw. mr. drs. Mechtild Rietveld, klachten-functionaris, te bereiken klachten@polypartners.nl  ter attentie van klachtenfunctionaris PDC-X. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw email. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden en zullen altijd binnen drie weken op de klacht reageren. 

Voor verdere informatie zie het formulier klachtenprocedure (zie downloads)