Psychodiagnostisch Centrum-Xtra (PDC-X)

 

Nieuws en agenda

UPDATE Meldcode training:

De geplande dag 21 juli gaat helaas niet door, deze is vervangen door een ONLINE trainingsdag op 24 september. Deze wordt eenmalig verzorgd door TWEE van onze top docenten, Judith Yntema en Richard Brunenberg. Deze dag kunnen we aanbieden voor de mooie prijs van €199, btw vrij.

Accreditatie SKJ/NIP 381707 voor 13 punten.

MELD JE AAN op info@pdc-x.nl, zodat we deze dag zo snel als mogelijk kunnen bevestigen (uiterlijk 7 sept).

Onze activiteiten, opleidings- en trainingskalender

ACTUEEL mei-juli 2021
Ons trainingsaanbod: 

14 mei Meldcode (6 punten accreditatie bij NIP KJ/OG en 1 punt extra literatuur)

4 juni / 18 juni Trauma dag 1 en dag 2 locatie Geldrop (optie 1)*

9 juni / 23 juni Trauma dag 1 en 2 locatie Geldrop (optie 2)*

9 juli Meldcode online  (13 punten accreditatie bij NIP KJ/OG)

21 juli Meldcode  (19 punten accreditatie bij NIP KJ/OG)


*Graag je voorkeur aangeven voor optie 1 of optie 2

 

Nieuws!!!


Terug naar overzicht

07-11-2019

7 november 2020 Zoom sessie werving en selectie voor trainers

Beste mensen,

In de loop van 2019 hebben Judith Yntema en ik, Anita van den Broek besloten om onze krachten te bundelen. Na een aantal brainstormsessies, het uitwisselen van mogelijkheden, wensen, krachten en vooral onze passies leidde dat tot de keuze om samen een organisatie op te richten die gespecialiseerd is in complexe vraagstukken, vastgelopen relaties en conflictsituaties. We bieden verandertrajecten op allerlei niveaus; coaching, intervisie, supervisie, teamtrajecten, opleidingen.

Eind 2019 hebben we besloten een wervingsprocedure te starten omdat we willen gaan werken met een landelijk netwerk aan ZZP'ers, die ingezet kunnen worden vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring. We hebben hiervoor een tekst geschreven en deze verspreid onder ons eigen netwerk, via Facebook en LinkedIn. Dit heeft geleid tot een aantal enthousiaste reacties.

Op 21 maart 2020 stond de selectiedag gepland, op een mooie centrale locatie. Helaas gooide Corona roet in het eten, en hebben we deze dag af moeten zeggen. We hebben de maanden erna onze volle focus nodig gehad om onze eigen ondernemingen door de eerste crisis heen te sturen.

Nu is de tweede Coronagolf in volle gang, maar zien we ook dat juist deze aanhoudende crisis mogelijkheden kan gaan geven om de expertise van PDC-X in te zetten. En dus wordt het tijd om dit weer op te gaan pakken.

Wat is nou het idee/plan achter deze mail?

Een deel van de mensen die we nu mailen heeft eerder de interesse getoond om op onze selectiedag te komen, of laten weten een keer kennis te willen maken, informatie te willen ontvangen of is op een andere manier op ons pad gekomen en denken wij dat je passend zou kunnen zijn voor PDC-X.

In de bijlage lees je de aangepaste tekst die we destijds hebben geschreven voor de selectiedag. Daarin staat het profiel beschreven van de mensen die we zoeken.

We vragen nu aan iedereen die zich (nog steeds of nu voor het eerst) herkent in dat profiel, of je kennis zou willen maken met ons en PDC-X via ZOOM op 7 november aanstaande van 10-12.

We vertellen dan graag even iets over onszelf en de organisatie en vragen dan ook aan jou om je kort voor te stellen.

Graag ontvangen we vooraf jullie CV, zodat we gericht kunnen voorbereiden. Mag ook een korte mail zijn met je ervaring/achtergrond of link naar je website.

We horen heel graag wie er op die dag en tijd bij wil en kan zijn; je ontvangt dan op tijd de uitnodiging voor de ZOOM sessie.

Hopelijk tot 7 november!

 27092020 Introductietekst ZOOM sessie.pdf


Terug naar overzicht